top of page

Letní areál u Metuje

Koncept

Letní areál u Metuje je výsledkem spojení krásné přírody, biotopového koupacího jezírka, ploch pro sport, grilování, odpočinek, půjčování lodiček na řece, dětského hřiště, občerstvení, letního kina a dalších možností. Cílem je vytvořit místo, které bude perfektním letním volnočasovým areálem v přírodě nedaleko od města.

 

Vzhledem k pravidelnosti biotopu je především severozápadní část areálu rozvolněna do jemných tvarů a  doplněna nízkou zelení. Kolem jezírka jsou plánována vynechaná místa v dlažbě, kde porostou menší keře a suché traviny, které tak budou tvořit plynulý přechod do přírody.

 

Východní část areálu je navržena jako multifunkční hlavní plocha, která může sloužit relaxu, sportu či letnímu kinu. Areál je možné doplnit o spoustu dalších funkcí či náplní, které mohou vzniknout z další diskuze.

 

Při jižní hranici parcely je situována nová jednopodlažní budova, dřevostavba, částečně na místě stávajících základů, s veškerým zázemím a občerstvením. Budova je dále více posunuta na východ tak, aby její čelní fasáda zachytávala večerní slunce ze západu a severozápadu.

 

Zásady návrhu

Areál je koncipován s ohledem na minimální finance za předpokladu perfektního vzhledu a kvality. Pro biotopové jezírko je využit celý dnešní objem bazénu + další desítky centimetrů, které vzniknou po vyrovnání plochy kolem bazénu do jedné roviny, což po konzultaci s povodím Labe je možné. Stávající terén kolem řeky není tedy navyšován.

I tak však bude horní hrana jezírka pod úrovní Q100 a to 540 mm. Při povodních v roce 1997, by byla hrana biotopu pořád o cca 1000 mm výše (dle fotografií výška cca 296,000 m n.m. Bpv).

 

Řešení této varianty biotopu se však jeví z hlediska financí jako nejvýhodnější. Realizování jiného tvaru jezírka znamená vetší množství zemních, bouracích a dalších prací. Pravoúhlé jezírko je pak z hlediska provedených detailů nejtrvanlivější.

 

Kapacity

Objem jezírka je přibližně 3000 m3 vody, což je dostatečný objem. Velký objem (2400 m3) budou zahrnovat zemní práce. Areál bude přibližně pro 500 osob s možným navýšením. Tato kapacita však vyžaduje minimálně 70 parkovacích míst, z toho polovina je nyní vedle areálu. Zbytek je možný umístit například vedle sokolovny. Norma ČSN 73 6110 umožňuje v určitých případech dlouhodobá parkovací stání (nad 2h) situovat i dále než 300 m, v tomto případě je to 400 m.

 

Díky menšímu objemu parkování není cílem rekonstruovat příjezdovou komunikaci ke koupališti a ušetřit tak nemalou částku.

 

Doprava a parkování

Parkování je realizováno z 1/2 hned vedle areálu (35 míst). Další místa by byla umístěna ideálně u sokolovny tak, aby u Letního areálu nebyl nadměrný a rušivý provoz. Možností, jak se do areálu dostat, je kyvadlová doprava mikrobusem, který může jezdit ze zastávek na Malecí či Krčína přes Rychtu, kolem sokolovny, přes náměstí až přímo k areálu.

 

Parkovací stání u sokolovny je i tak v blízké budoucnosti vhodné realizovat vzhledem ke konání plesů, tanečních apod.

bottom of page