top of page

Český soběstačný dům

klient

autor
spolupráce

vizualizace

lokalita

projekt

realizace

fotografie

Český soběstačný dům - www.csdum.cz

Vojtěch Lichý
Petr Pávek, 
Jana Hořická
VDVRK

jižní Čechy

2017 - 2019

2019 - 2023

archiv projektu Český soběstačný dům

Již v minulém roce se na Českokrumlovsku začala realizovat první stavba projektu Český ostrovní dům, jenž vznikl v roce 2016 jako přirozený důsledek inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Slovo ostrovní v tomto kontextu vyjadřuje směřování k soběstačnosti (primárně elektrická energie, voda, teplo) za užití moderních metod nakládání s přírodními zdroji a architekturou. Cílem projektu je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, co nejvíce soběstačných a vysoce šetrných budovách. (více informací na fb)

Koncept stavby umístěné ve volné krajině nedaleko vodní nádrže Lipno vychází po architektonické stránce především z tradičních proporcí a archetypu tradiční chalupy. Svou formou respektuje prostředí a stává se pokornou architekturou. Domy však nemají za cíl tyto vzory následovat do posledního detailu. Naopak jejich výrazové prvky či kompozice prvků na fasádě již odkazuje k současnosti. Svým rozvržením jsou pak apartmány koncipovány jako dvě zcela oddělené stavby, které jemně vystupují z rozšířeného smíšeného lesa a lehce se tak stávají součástí krajiny.

 

Princip propojení interiéru s exteriérem tu funguje tak, jako málo kde jinde. Atmosféra interiéru je tak podpořená živostí okolní krajiny a výhledy do ní. Přízemí domu je celé definováno jako společenská zóna v jejímž středu je umístěn prvek ohně, v tomto případě se jedná o krbovou vložku v masivní obestavbě. Podkroví je naopak částí soukromou a nabízí dvě ložnice.

 

Po technologické stránce dům, jak je patrné z názvu, funguje jako ostrovní, tedy bez napojení na jakékoliv inženýrské sítě. Naprosto zásadní přínos těchto staveb je však v tom, že uživatel stavby si mnohem lépe uvědomuje, kolik energie jeho dům spotřebovává a odkud tato energie pochází. Tedy tu, co si sám vyrobí, a to samozřejmě bez dalšího zatížení životního prostředí.

Vizualizace

Realizace

bottom of page